quang cao hotline qc2 quangcao

Liên hệ

Công ty TNHH MAXXA Việt Nam

Địa chỉ: Khu công nghiệp Lam Sơn - Thọ Xuân -  Thanh Hóa

Điện thoại: 0373. 535. 919

Fax: 0373. 535. 919

Email: maxxa.ltd@gmail.com

(*) : Các trường bắt buộc
qc1